Felsefe Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

 

Bölümü: Felsefe Bölümü

 

Programın Amacı: Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, özellikle sosyal bilimler olmak üzere ilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinlerarası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamak bu programın öncelikli amacıdır.

 

Programın Dili: %70 İngilizce

 

Kredi Koşulları: Felsefe doktora programının normal eğitim süresi iki dönem ders aşaması, iki dönem doktora yeterlilik ve iki yıl tez aşaması olmak üzere 4 yıldır. Öğrencilerin ders aşaması olarak değerlendirilen iki dönemde toplam 24 kredi tamamlamaları gerekmektedir. Bu 24 krediyi öğrencinin ilgi duyduğu alana göre seçmesi ve istediği ilgi alanına yönelmesi muhtemeldir. Ayrıca, seçmeli derslerin, üçte biri daha önce alınmamış olmak şartı ile yüksek lisans programlarından da alınabilecektir. Öğrencilerin yeterlilik sınavına girebilmeleri için aldıkları derslerin ortalamasının en az BB (3.00/4.00) olması gerekmektedir. Yeterlilik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, danışman olarak atanan bir öğretim üyesi danışmanlığında tez çalışmalarına devam ederler. Tezin yazım dili İngilizce veya Türkçe’dir. Tez jürisi önünde yapılacak olan tez savunmasında başarılı olan öğrenciler doktora derecesi alırlar.

 

Programdaki Dersler

Ahlak Felsefesi Tarihinde Konular              

Ahlak Filozofları                                          

Anlatı Teorisi ve Subjektivizm                  

Bilim Felsefesinin Temel Konuları            

Büyük Filozoflar-I                                

Büyük Filozoflar-II                                            

Cumhuriyet Donemi Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları

Dünya Sistemi ve Kapitalizm                            

Felsefe Tarihinde Bilim-Felsefe-Din          

Hannah Arendt ve Kamusal Alan Kavramı

Heidegger’in Teknik Kavramı ve Eleştirisi

His Tarihi Mutluluk, Haset, Ask, Korku, Nefret  

İslam Felsefesinin Temel Sorunları-I      

İslam Felsefesinin Temel Sorunları-II    

Kritik Nedir? Michel Foucault ve Aydınlanma    

Metafizikte Konular      

Modern Donem Bilim Felsefesi Metinleri          

Modern Donem Din Felsefesi Metinleri              

Modern Donemde Din Felsefesi                      

Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-I                

Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-II

Sosyal Medya ve Felsefe                                          

Şehir Felsefesi

Uygulamalı Ahlak-I        

Uygulamalı Ahlak-II        

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Caner TASLAMAN

Doç. Dr. Ali ÇAKSU

Yrd. Doç. Dr. Songül DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU (Görevlendirme)

 

Kimler Başvurabilir?

Felsefe doktora programına, Felsefe alanında lisans ya da yüksek lisans mezunu olan adaylar başvurabilirler.  Felsefe lisans mezunu olup yüksek lisansını sosyal bilimlerin başka alanlarında yapmış olan adaylar, Felsefe yüksek lisans programından Bölüm Kurulu kararıyla alacakları temel dersleri başarıyla tamamladıktan sonra doktora derslerini almaya başlayabileceklerdir.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Bölüm Sekreteri Mehmet Tekin

mtekin@yildiz.edu.tr

0212 383 41 23

 

Araştırma Görevlisi Fatih Fidan

fatihfidan@gmail.com

0212 383 44 80