Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Felsefe Bölümü

 

Programın Amacı: Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel düşünebilen uzmanlar yetiştirmek ve müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün dünyada ispatlanan felsefe disiplininin ülkemizde de etkili bir konuma gelmesini mümkün kılmak. Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

 

Programın Dili: %30 İngilizce

 

Kredi Koşulları: Program toplam “7 ders (21 kredi) (120 ECTS)” olarak uygulanmaktadır. Bu derslerin tamamı seçmelidir. Ayrıca bir “Seminer” dersi alınması zorunludur. Öğrenciler, iki döneme yayılmış 21 kredilik bir ders ve seminer sürecinin ardından yüksek lisans tezi teslimi ve savunması yaparlar. Bölüm dışından gelen adaylar için "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanmaktadır ve öğretim üyelerinin öngördüğü dersleri almaktadırlar. Mezuniyet için danışman ile birlikte tez içerisinden üretilmiş bir yayın yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Programdaki Dersler

FEL5100    Major Ottoman Philosophers

FEL5101    Issues in Philosophy of Knowledge

FEL5102    Contemporary Philosophical Theories

FEL5103    Modern Political Philosophy              

FEL5104    Major Problems of Philosophy of Law              

FEL5105    Philosophy of Science: Contemporary Readings

FEL5106    Contemporary Philosophy of Religion               

FEL5107    The main texts on the relation between history and philosophy                            

FEL5108    Conceptual history (History of concept)           

FEL5109    Aesthetics in the Ottoman World                     

FEL5110    Modern Turkish Thought                                  

FEL5111    Contemporary Philosophical Movements          

FEL5112    Classical Political Philosophy                            

FEL5113    Schools of Thought in Islamic Philosophy        

FEL5114    German Idealism                                               

FEL5115    Sociology of Science                                         

FEL5116    The Problems of Philosophy of Science            

FEL5117    The Problems of Philosophy of Religion           

FEL5118    The relation between history and philosophy       

FEL5119    Main Concepts in the World of Ottoman Mentality: Religion, Language, State and Politics

FEL5120    Philosophy of Architecture                                 

FEL5121    Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Dialectic Enlightenment                                    

FEL5122    Philosophy of Culture                                       

FEL5123    Ottoman Intellectual History                            

FEL5124    19th Century European Intellectual History     

FEL5125    The Problem of Freedom                                    

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Caner TASLAMAN

Doç. Dr. Ali ÇAKSU

Yrd. Doç. Dr. Songül DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU (Görevlendirme)

 

Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayın en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan minimum 55 standart puan, YDS sınavından en az 55 ya da YDS sınavına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan almış olması gerekir. 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Bölüm Sekreteri Mehmet Tekin

mtekin@yildiz.edu.tr

0212 383 41 23

 

Araştırma Görevlisi Fatih Fidan

fatihfidan@gmail.com

0212 383 44 80