Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 

Programın Amacı: Türkiye’de Müzebilimin bilimsel bir disiplin olarak geliştirilmesine ve çağdaş bir müzecilik anlayışının benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Prof. Tomur Atagök tarafından Türkiye’de Müzebilim alanında ilk program olarak 1989 yılında kurulmuştur. Program amacı doğrultusunda öğretim programı, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzecilik alanında teorik bilgi ile beraber; müzelerin koruma, araştırma ve iletişim işlevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.

Programın hedefleri şunlardır:

Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak,

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere müzebilim alanında gerekli yeterlilikleri yüksek lisans düzeyinde kazandırmak,

Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamak,

Müzelerde çalışan personelin müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak, Türkiye´de müzebilim alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek,

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde Türkiye’de müzeciliğin gelişimini desteklemektir.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: Programda öğrenim gören öğrencilerin en az 21 kredilik, 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 ders, bir seminer ve bir tez almaları gerekmektedir. 

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

Koleksiyonlar ve Sergileme

Koleksiyon Yönetimi

Önleyici Koruma

 

Seçmeli Dersler:

Müze Eğitimi Uygulamaları

Aydınlatma ve Koruma

Belgeleme Yöntemleri

Müze Koleksiyonları ve Araştırma

Müze Yönetimi

Müzeler ve Toplum

Müzelerde Sergi Tasarımı

Müzelerde Risk Yönetimi

Müzelerde Proje Yönetimi

Müzeler ve Küratörlük

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK (Mimarlık Fakültesi)

Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU (İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURT (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Hale ÖZKASIM ( Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet F. UĞURYOL (Mimarlık Fakültesi)

 

Kimler Başvurabilir?

Müzebilimin disiplinlerarası yapısı nedeni ile bir lisans derecesini başarıyla tamamlamış tüm öğrenciler programa başvurabilirler. 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak 

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

Tel: 0 212 383 50 32

E-Posta: tezcan@yildiz.edu.tr

 

Arş. Gör. S. Nesli GÜL DURUKAN

Tel: 0 212 383 50 31

E-Posta: sngul@yildiz.edu.tr