Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

 

Fakülte: Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 

Programın Amacı: Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans ve Doktora Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına alan açma; ve onları, yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma; akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişimsellik gibi niteliklerin, ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması, Programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.

Programın misyonu uyarınca geniş bir örneklemden gelebilecek nitelikli Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının tüm öğrenim süreci boyunca birbirlerini besleyeceği, pekiştireceği bir iletişim alanı yaratılması; önemi her fırsatta vurgulanan disiplinlerarasılığın gerçek bir anlamda deneyimlendiği, ve anlayışlar kadar içerikleri de zenginleştirdiği; ve böylelikle her bir aday ve ona sunulacak danışmanlık katkısıyla gün be gün çeşitlenecek ve genişleyecek bir vizyon Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nın benimsediği ve kuruluşundan beri temsil ettiği yaklaşımı yansıtmaktadır.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: 27 Kredi zorunluluğu vardır. Derslerin çoğu 3’er kredili olup ikisi zorunlu ders kapsamındadır. Ders havuzunda ortak alınabilecek Yüksek Lisans ve Doktora dersleri bulunmaktadır.

 

Programdaki Dersler

Birinci Yarıyıl:  

Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi

Batı Düşüncesinde Beden

Müzik ve Politika 

Form Analizi (ZORUNLU DERS)

Toplumsal Cinsiyet ve Müzikal Kanon

20. Yüzyıl Müziği 1 (ZORUNLU DERS)

Kompozisyon 1

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği

Türk Makam Müziği Tarihi

İkinci Yarıyıl:

Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü

Form Analizi (ZORUNLU DERS)

Oda Müziği

Kompozisyon 2

 “Schenker”  Analiz

Barok Müzik Türleri ve Biçimleri

Sahne, Sektör ve Toplum

Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği

 

Zorunlu

 

1.Yıl – Güz Yarıyılı

MSS6105 20. Yüzyıl Müziği 1

ACTS / 7.5

1.Yıl – Bahar Yarıyılı

 

ACTS / 7.5

MSS6104 Form Analizi

Güz veya Bahar dönemi

MSS6001  Seminer

Güz veya Bahar dönemi

MSS5004  Araştırma Yöntemleri

Güz veya Bahar dönemi

 

Seçmeli

 

1.Yıl – Güz Yarıyılı

Seçmeli 1

ACTS / 7.5

Seçmeli 2

ACTS / 7.5

Seçmeli 3

ACTS / 7.5

Seçmeli 4

ACTS / 7.5

1.Yıl – Bahar Yarıyılı

Seçmeli 5

ACTS / 7.5

Seçmeli 6

ACTS / 7.5

Seçmeli 7

ACTS / 7.5

 

 

2.Yıl – Güz Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

2.Yıl – Bahar Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Turan SAĞER

Doç. Dr. Koray SAZLI

Doç. Dr. Alper MARAL

Doç. Eylem ARICA

Doç. Dr. Arda EDEN

Doç. Dr. Ayrin ERSÖZ

Doç. N. Özgül TURGAY

Doç. Dr. Evren Bilge KUTLAY

Doç. Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT

Doç. Dr. Ebru AYATA

Doç. Dr. Gülçin ÖZKİŞİ AKINCI

Yrd. Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL

Yrd. Doç. Çiğdem ERKEN

Öğr. Gör. Dr. Bülent ERGÜDEN

Öğr. Gör. Şebnem UŞEN

 

Kimler Başvurabilir?

Müzik ve sahne sanatları alanında lisans öğrenimi görmüş öğrencilerin yanı sıra, başka alanlardaki öğrenimleriyle birlikte müzik ve sahne sanatları çerçevesinde kendilerini yetiştirmiş; belli kriterleri haiz ve donanımı sağlamış adaylar için “alan dışı” kategorisinde açılan kontenjanlarda, meslekî hazırlık” koşuluyla yer bulmak mümkündür. 

 

Teslim Edilecek Belgeler Nelerdir?

Özgeçmiş,

Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir,

Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır

1.Bölüm: Özgeçmiş (YÖK Formatlı

2.Bölüm: Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak

3.Bölüm: Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop

4.Bölüm: Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır

5.Bölüm: Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler

Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

Not: Yukarıda belirtilen koşullar Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı Sanatta Yeterlilik, Sanat ve Tasarım Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans, İnteraktif Medya Yüksek Lisans programları için geçerlidir. 

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak 

Doç. Dr. H. Alper Maral              E-Posta: alpermaral@yahoo.com           Telefon: +90 (532) 316 5999