Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: İktisat Bölümü

 

Programın Amacı: Türkiye ve küresel dünya ekonomisindeki iktisadi ve finansal gelişmeleri, sorunları, kavrama, çözümleme, çözüme yönelik politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçıların yetiştirilmesi ve programı tamamlayanların örnek olaylar yardımıyla modern analiz ve tekniklerle donatılmaları amaçlanmaktadır.
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Toplam 30 yerel krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur.
 
Programdaki Dersler
IKT5002 Dönem Projesi
IKT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
IKT5300 Kamu Mali Analizi
IKT5301 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi
IKT5302 Rekabet ve Regülasyon
IKT5303 Finansal Ekonometri
IKT5304 Finansal Risk Analizi
IKT5305 Finansal Piyasalar
IKT5306 Finansal Ekonomi
IKT5307 Para ve Banka
IKT5308 Mikroiktisat
IKT5309 Açık Ekonomi Makroiktisadı
IKT5310 Kantitatif Teknikler
IKT5311 Uluslararası Ticaret ve Finans
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride GÖNEL
Prof. Dr. Gülsün YAY
Prof. Dr. Ercan EREN
Prof. Dr. Ensar YILMAZ
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Prof. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
Yrd. Doç. Dr. Seçkin SUNAL
Yrd. Doç. Dr. Hasan A. KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Tuna A. DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKSOY
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası adaylardan ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi istenir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 0212 383 67 10, iktblm@yildiz.edu.tr