Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 

Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Programın Amacı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen akademisyenler yetiştirmektir. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik slnavl, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 
 
Programdaki Dersler
PDR6000 Doktora Tezi
PDR6100 İleri İstatistik
PDR6101 İleri Psikopatoloji
PDR6102 İleri Psikopatoloji II (Erişkin)
PDR5103 İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması
PDR6104 Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular
PDR6105 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6106 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6107 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
PDR6108 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama
PDR6109 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri
PDR6110 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri
PDR6111 İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. M. Engin DENİZ
Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHiN
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN
Yrd. Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
 
Kimler Başvurabilir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans veya yüksek lisans mezunları veya psikoloji yüksek Iisans mezunları başvurabilir.
 
Derslerin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. M. Engin DENİZ         edeniz@yildiz.edu.tr                0212 383 48 36
Arş. Gör. Eyüp Erbiçer             sabirerbicer@hotmail.com        0212 383 48 22