Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Programın Amacı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 
Programdaki Dersler
PDR5001 Seminer
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi
PDR5100 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
PDR5101 Psikolojik Testler
PDR5102 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları
PDR5103 Psikolojik Danışma İlke ve Teknik|eri
PDR5104 Grupla Psikolojik Danışma
PDR5105 Sosyal Bilimlerde İstatistik
PDR5106 Araştırma Teknikleri
PDR5107 Bireyselve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
PDR5108 Psikopatoloji
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. M. Engin DENİZ
Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHiN
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN
Yrd. Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
 
Kimler Başvurabilir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir. 
 
Derslerin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. M. Engin DENİZ         edeniz@yildiz.edu.tr                0212 383 48 36
Arş. Gör. Eyüp Erbiçer             sabirerbicer@hotmail.com        0212 383 48 22