Sanat ve Tasarım Doktora Programı

Sanat ve Tasarım Doktora Programı

 

Fakülte: Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 

Programın Amacı: Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interaktif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bölümde gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak ve alanın önemli indeksli dergilerinde basılarak bölümün eğitim programının başarısını ortaya koyan ve bölüm profilini dünya çapında yükselten etkenler olmuştur. 2011 senesi olan üniversitemizin 100.yılında, tüm üniversite çapında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre en fazla yayın yapan bölüm olarak haklı bir başarının sahibidir. Bölümün verdiği eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar, sadece ülkemizde benzer 14 bölümün açılmasına esin kaynağı olmakla kalmamış, yurt dışında da New York Times tasarım bölümü editörü Steven Heller tarafından, 2009 yılında en iyi 50 tasarım okulunun yer aldığı kitaba seçilmiştir.

Program disiplinler arası yapısı sayesinde kültür-sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda insan yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki Dersler

Sanat ve Tasarım Doktora Proje

Doktora Seminer

Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler

Sanat Teorileri

Deneysel Fotoğraf Atölyesi

Göstergebilim

Video Sanatı

İnsan Bilgisayar Arabirim Tasarımı

Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi

Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar

Görsel Algılama

Bilişsel Modeller

Takım Çalışması

Sanat Eserinde Reaksiyon Deneyleri

Türk Sanatında Mekân Tasarımı

Gravür

Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar

Doktora Tezi

Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği

Türk Müziği Çok Seslendirilmesi

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

Zorunlu

1.Yıl – Güz Yarıyılı

SAN6100 Sanat ve Tasarım Doktora Proje

ACTS / 7.5

1.Yıl – Bahar Yarıyılı

SAN6100 Sanat ve Tasarım Doktora Proje

ACTS / 7.5

SAN6001 Doktora Seminer

 

SAN5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

     

Seçmeli

1.Yıl – Güz Yarıyılı

Seçmeli 1

ACTS / 7.5

Seçmeli 2

ACTS / 7.5

Seçmeli 3

ACTS / 7.5

Seçmeli 4

ACTS / 7.5

1.Yıl – Bahar Yarıyılı

Seçmeli 5

ACTS / 7.5

Seçmeli 6

ACTS / 7.5

Seçmeli 7

ACTS / 7.5

Seçmeli 8

ACTS / 7.5

2.Yıl – Güz Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

2.Yıl – Bahar Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

3.Yıl – Güz Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

3.Yıl – Bahar Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

4.Yıl – Güz Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30

4.Yıl – Bahar Yarıyılı

Doktora Tezi

ACTS / 30


 

Kimler Başvurabilir?

Yüksek Lisansını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir.

Alan dışı başvuracakların sanat ve tasarım alanlarında uğraşılarının olması veya yüksek lisans mezuniyet alanlarının sanat ve tasarım ile ilişkilendirmeleri beklenir.

Hem alan içi hem de alan dışı gelenlerin başvuru esnasında portfolyolarından oluşan bir dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, gerekli şartlar ve evraklar için YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından takip edilmelidir.

 

Sanat ve Tasarım Doktora Programı Başvurusu Nereye Yapılır?

Adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru yaptıktan sonra Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne ilgili belgeleri teslim etmelidir.

 

Teslim Edilecek Belgeler Nelerdir?

Özgeçmiş,

Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir,

Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır

1.Bölüm: Özgeçmiş (YÖK Formatlı

2.Bölüm: Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak

3.Bölüm: Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop

4.Bölüm: Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır

5.Bölüm: Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler

Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

Not: Yukarıda belirtilen koşullar Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı Sanatta Yeterlilik, Sanat ve Tasarım Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans, İnteraktif Medya Yüksek Lisans programları için geçerlidir. 

 

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler 

Doktora Programı Yürütücüsü

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

İletişim: 0212 383 50 51