Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 

Programın Amacı: Geçmişin bilgi, biçim ve becerilerini öğretmek ve günümüz koşulları ile örtüştürmelerini sağlamak. Yeni teknolojileri kullanmayı ve geliştirebilmeyi öğretmek. Analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplinini pekiştirmek. Sanat için gereken akademik altyapının oluşturulması ve gereken malzemelerin temini, tanıtılması, etkin ve verimli kullanılmasını öğretmek. Yaşam standartlarını yükseltmek için, günlük yaşam ile sanatı birleştirme becerilerini kazandırmak. Bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar sürecini oluşturmak. Ürünün gerçekleştirmesi aşamasında yönlendirici olan proje, çizim, maket v.b. tümünü en iyi şekilde uygulamayı öğretmek. Kullanılan malzeme ya da malzemelerin olanakları ve bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemleri, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimini ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki etkilerini bilimin yöntemleri ve akıl yolu ile kurgulayabilmeleri için eğitmek.

Program disiplinler arası yapısı sayesinde kültür-sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda insan yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; minimum 21 yerel kredilik 7 ders, bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Alan dışı gelenlerin toplamda 7 dersten oluşan bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı zorunluluğu vardır.

 

Programdaki Dersler

Atölye Çalışması 1

Atölye Çalışması 2

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 

Seminer

Araştırma Yöntemleri

Medya Sanatı

Fotoğrafta Yorum

Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi

Çalgı Bilimi

20. Yüzyıl Müziği

Oryantalizm ve Türk Sanatı

Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular

Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları Gelişimi

Hat Sanatı İncelemeleri

Görüntü Yapım ve Çözümleme

İleri Makam Okumaları ve Paleografya

Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji

Sanat Yönetimi

Organizasyon Yönetimi

Yüksek Lisans Tezi

Eser Çözümleme

Osmanlı Türk Müzik Metinleri

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Turan SAĞER

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

Prof. Rıfat ŞAHİNER

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU

Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU

Yrd. Doç. Mehmet Şah MALTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN

Yrd. Doç. Dr. Muammer Fevzioğlu BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ERUZUN ÖZEL

 

Kimler Başvurabilir?

Alan içi ve alan dışı iki türde başvuru olmaktadır. Sanat ve tasarım eğitimi veren tüm dört yıllık lisans mezunları başvurabilir. Alan dışı başvuracakların sanat ve tasarım alanlarında uğraşılarının olması veya dört yıllık fakülte mezuniyet alanlarının sanat ve tasarım ile ilişkilendirmeleri beklenir.

Hem alan içi hem de alan dışı gelenlerin başvuru esnasında portfolyolarından oluşan bir dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, gerekli şartlar ve evraklar için YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından takip edilmelidir.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

 

Program İle İlgili İrtibat Kurulacak 

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Yürütücü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

İletişim: 0212 383 50 42

E-Posta: mehmetnuhoglu77@hotmail.com

E-Posta: nuhzademehmet@gmail.com