Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Sosyal Bilgiler alanında eğitim öğretim sürecie dahil olacak uzmanlar yetiştirmek.
 
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: 21 Krediden az oımamak şartıyla en az yedi ders, bir Seminer ve Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ile tez çalışmasından oluşmaktadır. 
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:
Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
Seminer
 
Seçmeli Dersler:
Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretim
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
XVI-XVII. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi
Coğafya Alan İncelemeleri
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri_ Coğrafya Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri_ Sosyoloji Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri_ Tarih Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri_ Vatandaşlık Eğitimi
Sosyal Bilgilerde Materyal Kullanımı ve Teknolojisi
Sosyal Bilgilerin Felsefi ve Tarihi Temelleri
Sosyal Bilgiler Programında Dünya Tarihi
Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğafyası
 
 
Akademik Kadro
Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
Doç. Dr. Şahin ORUÇ
Doç. Dr. Selim Hilmi ÖzraN
Doç. Dr. Meryem Hayır KANAT
Yrd. Doç. Dr. Genç Osman nrlalrl
 
 
Kimler Başvurabilir?
Herhangi bir lisans diplomasına sahip olmak ya da o dönem sonunda lisans mezunu olmak şartını sağlayan herkes başvurabilir. 
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN     E-Posta: shilmi@yildiz.edu.tr