Türkçe Eğitimi Doktora Programı

Türkçe Eğitimi Doktora Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının Türkçe Eğitimi bölümlerinde alan uzmanı öğretim üyelerinin yetiştirilmesine ve bu ihtiyacın kapatılmasına katkıda bulunmak.
 

Lisans eğitimi sürecinde, alan uzmanı akademisyenler tarafından yetiştirilen Türkçe öğretmenleri, Temel Eğitimdeki Türkçe derslerinde daha başarılı olacaktır. Böylece, alanında uzman, iyi bir Türkçe eğitimi almış bireyler, okuma-dinleme-konuşma-yazma becerilerine yönelik öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, alanıyla ilgili ölçme, değerlendirme ve program geliştirmede donanımlı insanların yetiştirilmesinin önünü açmak.

 

Öğretmenlik mesleği bireyin kendisini yenilemesini, eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki ilerlemeleri sürekli takip etmesini gerektiren bir meslektir. Açılması önerilen bu program, akademik kaygılar dışında lisansüstü eğitimlerine devam ederek, kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen ilimizde ve çevre illerde bulunan Temel Eğitim okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin ve ortaöğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin alanlarında uzman olmalarına olanak sağlamak.

 
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: Açılması önerilen programdan mezun olabilmek için, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla ders almak şartı aranır.
 
 
Programdaki Dersler

Çocuk Edebiyatının Kaynakları

Psikodilbilim ve Türkçe Öğretimi

Söylem Bilgisi ve Tür Analizi

Okuma ve Yazma Araştırmalarının Nörobiyolojik Temelleri

İleri Anlama Teknikleri: Okuma ve Dinleme Öğretimi

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Dilbilim ve Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı

Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Alan Araştırma Yöntemler

Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi

Nitel Araştırma Yöntemlerinde Veri Toplama ve Analizi

Yeni Okuryazarlıklar ve Türkçe Öğretimi

Çağdaş Çocuk Yazını

Alan Eğitimi ve Karma Araştırma Yöntemleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntemleri

Anlatma Teknikleri: Konuşma ve Yazma Eğitimi ve Analizi

Toplumdilbilim ve Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretiminde Metin Çözümlemeleri

Doktora Tezi

 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. M. Eyüp SALLABAŞ

Doç. Dr. Celile Eren ARGIT

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KAHYA

Yrd. Doç. Dr. H. Mesut MERAL

 
Kimler Başvurabilir?

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İki Dillilere Türkçe Öğretimi, Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi bilim dallarından tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvuru yapabilir. 

 

KPDS, ÜDS, YDS veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak şartları aranacaktır.

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sözel puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından üniversite senatosunca kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI              afa@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK     talhagoktenturk@gmail.com