Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, Türkçe Eğitimi alanındaki kazanımlarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yetkin, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel çözümler üreten, alanında yetkin Türkçe eğitimi uzmanları yetiştirmektir.
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin yüksek lisans derecesini almak için seminer dersi ve tez hariç, en az 24 kredilik 8 ders alması gerekmektedir.
 
Programdaki Dersler

Anlama Teknikleri

Anlatma Teknikleri

Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eleştirisi

Dil Becerilerinin Ölçülmesi

İleri Osmanlıca

İlköğretimde Metin Hazırlama

Karşılaştırmalı Gramer

Metindilbilime Giriş

Okuma Yazma Eğitiminin Nörobiyolojik Temelleri

Ortaöğretimde Metin Hazırlama

Söylem Araştırmalarına Giriş

Türkçe Eğitiminde Bilimsel Araştırma Süreçlerine Giriş

Türkçe Eğitiminde Nicel ve Nitel Arastırma Yöntemleri

Türkçe Eğitiminin Problemleri ve Çıkış Yolları

Türkçe Öğretim Programları

Türkçe Öğretim Yöntemleri

Türkçe Öğretiminde Edebi Türler

Türkçenin Güncel Sorunları

Türkçenin Söz Dizimi

Türkçe Öğretimi Kaynakça İncelemeleri

Yabancılara Türkçe Öğretimi

 
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. M. Eyüp SALLABAŞ

Doç. Dr. Celile Eren ARGIT

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KAHYA

Yrd. Doç. Dr. H. Mesut MERAL

 
 
Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sözel puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından üniversite senatosunca kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

 

Adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, lisans ortalamasının % 25’i ve giriş sınavının % 25’i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI              afa@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK     talhagoktenturk@gmail.com