Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Türkçe Eğitiminde alan bilgisine hâkim olmak, alanda yapılmış araştırmalarla ilgili temel özellikleri kavrayabilmek ve yapılacak araştırmaların altyapısını kurabilmektir.
 
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: 30 Kredilik ders ile 1 proje çalışmasından oluşmaktadır. 4 zorunlu, 10 seçmeli dersten 30 kredinin tamamlanacağı miktarda ders alınmalıdır.
 
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:
Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 1
Türkçenin Temel Söz Varlığı ve Öğretimi 2
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
Dönem Projesi
 
Seçmeli Dersler:
Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerileri Öğretimi
 
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. M. Eyüp SALLABAŞ

Doç. Dr. Celile Eren ARGIT

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KAHYA

Yrd. Doç. Dr. H. Mesut MERAL

 
 
Kimler Başvurabilir?

Herhangi bir lisans diplomasına sahip olmak ya da o dönem sonunda lisans mezunu olmak şartını sağlayan herkes başvurabilir.

 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI              afa@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK     talhagoktenturk@gmail.com