Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

 

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Programın Amacı: Doktora programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine alanlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Alanda makale, bilimsel çalışma yapabilmek becerisi verebilmektir. Doktorada verilecek eğitimle Türk edebiyatı ve Türk dilinin çeşitli dönemlerine ait alanlarda sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermektir. Doktora programı temel olarak da disiplinlerarası çalışmalara ve ülke ya da uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirme ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Altay Dillerinin akrabalığı konusundaki tartışmalardan başlayarak Türk dillerinin ses yapısı ve özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Türk Diliyle ilgili tartışılan konuları incelemek, araştırmak ve yorumlamak yetisi kazandırmak.

 
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: 21 kredi alınması gerekmektedir. 4 zorunlu ders alınması gerekmektedir (Seminer dersi dahil). Bunların dışında 5 seçmeli ders alınması gerekmektedir.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:

Orta Asya Türk Tarihine Giriş

Roman Teorileri ve Analizleri I

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Seminer

Doktora Tezi

 
Seçmeli Dersler:

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı Bilgisi

Çuvaşça

Yakutça

Çağatay Dili ve Edebiyatı

Klasik Osmanlı Nesri

Klasik Osmanlı Nazmı

Eski Osmanlıca Metinlerden Seçmeler

Eski Osmanlıca'da Söz Yapımı

Halaçça

Genel Fonetik

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Tuvaca

Hakasça

Klasik Moğolcaya Giriş

Klasik Moğolca

Orta Asya Türk Tarihi

Doktora Tezi

Roman Teorileri ve Analizleri II

Metin Şerhi Usulleri

Elyazmaları ve Özellikleri

1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri

1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler

Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I

Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II

Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri

Basın ve Edebiyat

Türk Edebiyatında Tartışmalar I

Türk Edebiyatında Tartışmalar II

Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I

Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II

Divan Şiiri Poetikası

Klasik Metin Tamiri

Türk Edebiyatında Poetikalar

Edebiyat Bilimi I

Edebiyat Bilimi II

Halkbilimi Kuramları

Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları

Halk Şiiri İncelemeleri

Halk Anlatıları İncelemeleri

İstanbul ve Kültür

 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETGİN

Prof. Dr. Aynur KOÇAK

Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER

Doç. Dr. Nihayet ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN

Yrd. Doç. Dr. Özlem YİĞİTOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Fikret YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. İbrahim SONA

Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Alparslan OYMAK

Arş. Gör. Funda ŞAN

Arş. Gör. Sevim Erdem ÇİÇEK

Arş. Gör. Fatma Zehra UĞURCAN

Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN

Arş. Gör. Hicran YÜCEL

Arş. Gör. Esengül SAĞLAM

 
 
Kimler Başvurabilir?
Türk Dili  ya da Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olanlar ile  tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış herkes başvurabilir. Yalnız Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinin dışında yüksek lisans eğitimini yapmış olanlar “alan dışı” statüsünde programa kabul edilirler. Bu öğrencilerin bölümün uygun göreceği dersleri bir ya da iki yarıyıl alırlar. 
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
 
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ  Telefon: 05355466555   E-Posta: zuolmez@gmail.com
Prof. Dr. Yakup ÇELİK  Telefon: 05324548013    E-Posta: yacelik@yildiz.edu.tr