Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Programın Amacı: Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine alanlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu eğitimle gerek eski ve gerek yeni edebiyat alanlarında sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermek ve mesleğimizi daha yükseğe çıkaracak meslektaşlarımızı yetiştirmek diğer bir amaçtır. Bununla bağlantılı olarak, disiplinlerarası çalışmalara ve ülke ya da uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirme ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlama amaçlanmaktadır.

 
 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: 21 kredi alınması gerekmektedir. 5  zorunlu ders alınması gerekmektedir (Seminer dersi dahil). Bunların dışında 4 seçmeli ders alınması gerekmektedir.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:

Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Seminer

Yüksek Lisans Tezi

 
Seçmeli Dersler:

Türk Edebiyatında Mesnevi Türü

Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler

Edebiyat Kuramları

Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi

Türk Tiyatro Tarihi

Çağdaş Türk Şiiri

Türk Romanında Kadın

Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm

Edebiyat Akımları

Şiirde Anlam ve Yorum

Halkbilimi Kuramları

Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları 1

Eski Türk Edebiyatında Nazıma Giriş

Eski Türk Edebiyatında Nesire Giriş

Eski Türk Edebiyatında Nazım

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Eski Türk Edebiyatında Nesir

 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

Prof. Dr. Aynur KOÇAK

Doç. Dr. Nihayet ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim SONA

Arş. Gör. Dr. Alparslan OYMAK

Arş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK

Arş. Gör. Esengül SAĞLAM

Arş. Gör. Fatma Zehra UĞURCAN

Arş. Gör. Hicran YÜCEL TURAN  

 
 
Kimler Başvurabilir?
Bu programa 4 yıllık lisans mezunlarının tümü başvurabilir. Yalnız Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinin dışındakiler “alan dışı” statüsünde programa kabul edilirler. Bu öğrencilerin bölümün uygun göreceği dersleri bir ya da iki yarıyıl alırlar. 
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
 
Prof. Dr. Yakup ÇELİK  Telefon: 05324548013    E-Posta: yacelik@yildiz.edu.tr