Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Yabancılara Türkçe öğretimi alanı son yıllarda çok fazla önem kazanmıştır. Bazı siyasî, ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye olan ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. İki dilli ve Türk soylu bireylerin Türkçe öğrenme ihtiyacı da Türkçenin öğretimi için gelen talepleri artırmaktadır. Artan talebi karşılayabilecek bilimsel birikim ve insan kaynağını sağlayabilmek açısından bu alandaki programların büyük önem taşıdığı muhakkaktır.
 

Bir ülkenin kendi dilini dünyada yaygın bir hâle getirmesi; kültürünü tanıtması, dilini zenginleştirmesi, ticarî ilişkilerde gelişme sağlaması, turist akışını fazlalaştırması, dolayısıyla tanınmışlığını arttırması ve sonuç olarak birçok menfaat sağlaması demektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlama yolunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışabilecek öğretim elemanları, alanda bilimsel bilgi üretebilecek bilim insanları yetiştirebilmek sonuç olarak ülkemizin ve insanlığın menfaatine olarak sevgi dili Türkçeyi öğretebilmek amacıyla bölümümüz bünyesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans Programının açılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Program bünyesinde belirtilen ihtiyaçları karşılayacak uzmanların yetişmesi hedeflenmektedir.

 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders ile bir seminer çalışmasından oluşmaktadır. Programın süresi 4 yarıyıldır.
 
Programdaki Dersler

Uzmanlık Alan Dersi

Seminer

Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Türkçenin Sözvarlığı ve Öğretimi I

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi I

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi II

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi II

YTÖ’de Malzeme Hazırlama ve Geliştirme

Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi

 
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. M. Eyüp SALLABAŞ

Doç. Dr. Celile Eren ARGIT

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KAHYA

Yrd. Doç. Dr. H. Mesut MERAL

 
 
Kimler Başvurabilir?

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalar ile bu programın ortak dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul’un görüşü ve Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş ilkelere göre ilgili enstitü tarafından yerine getirilecektir.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılında açılması önerilen Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı'na, her öğretim yılı başında ilan edilen kontenjanlara ve aşağıda belirtilen koşullara göre öğrenci kabul edilmesi düşünülmektedir.

 

Başvuru şartları şu şekildedir:

Mezuniyet Alanı: Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programı mezunu olmak.

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2.50/4.00 veya 65/100 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten sözel puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavı: Yabancı dil sınavı olarak geçerli kabul edilen KPDS, ÜDS, YDS ve muadili bir sınavdan en az 50 puan veya dengini almak veya üniversitenin lisansüstü öğrenci alımı için yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak.

Yüksek lisans öğrencisi alımında değerlendirme şu şekilde yapılmaktadır:

Başarı puanı ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının (yüzlük sistemdeki) %20’si, yabancı dil sınav puanının ’u ve bilim sınavı puanının %20’sinin alınıp toplanmasıyla hesaplanır. Alınacak öğrenciler başarı puanı sıralamasına göre belirlenir. Başarı puanının sıralamaya dâhil olması için 60'ı geçmiş olması gerekir.

 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI              afa@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK     talhagoktenturk@gmail.com