Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Fakülte: Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD. 

 

Programın Amacı: Yabancılara Türkçe öğretimi alanı son yıllarda çok fazla önem kazanmıştır. Bazı siyasî, ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye olan ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. İki dilli ve Türk soylu bireylerin Türkçe öğrenme ihtiyacı da Türkçenin öğretimi için gelen talepleri artırmaktadır. Artan talebi karşılayabilecek bilimsel birikim ve insan kaynağını sağlayabilmek açısından bu alandaki programların büyük önem taşıdığı muhakkaktır.
 

Bir ülkenin kendi dilini dünyada yaygın bir hâle getirmesi; kültürünü tanıtması, dilini zenginleştirmesi, ticarî ilişkilerde gelişme sağlaması, turist akışını fazlalaştırması, dolayısıyla tanınmışlığını arttırması ve sonuç olarak birçok menfaat sağlaması demektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlama yolunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışabilecek öğretim elemanları, alanda bilimsel bilgi üretebilecek bilim insanları yetiştirebilmek sonuç olarak ülkemizin ve insanlığın menfaatine olarak sevgi dili Türkçeyi öğretebilmek amacıyla bölümümüz bünyesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yüksek Lisans Programının açılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Program bünyesinde belirtilen ihtiyaçları karşılayacak uzmanların yetişmesi hedeflenmektedir.

 
Programın Dili: Türkçe
 
 
 
Programdaki Dersler

Türkçenin Sözvarlığı ve Öğretimi I

Türkçenin Sözvarlığı ve Öğretimi II

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Dönem Projesi

Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi I

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi II

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

YTÖ’de Malzeme Hazırlama ve Geliştirme

Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi

 
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. M. Eyüp SALLABAŞ

Doç. Dr. Celile Eren ARGIT

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Yrd. Doç. Dr. Talat AYTAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KAHYA

Yrd. Doç. Dr. H. Mesut MERAL

 
 
Kimler Başvurabilir?

Herhangi bir lisans diplomasına sahip olan ya da o dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir. 

 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI              afa@yildiz.edu.tr
Arş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK     talhagoktenturk@gmail.com