Etik Kurul Başvurusu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Komisyonu Enstitümüz tarafından koordine edilmektedir.

1 Kasım 2021 itibari ile Etik Kurul başvuruları Akademik Etik Kurulu Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden başvuru alınmayacaktır.

Başvurular her ayın 1-15 günleri arasında yapılacak, sonuçlar 16-30 günleri arasında Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır. 

Başvuru sistemine girişler GSIS kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacaktır. 

 

Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Dikkat  Edilmesi Gereken Hususlar
  • Başvuru için öncelikle "FR-1628-Akademik Etik Kurul Başvuru Formu" doldurulmalıdır.
  • Lisans ve lisansüstü başvurularda her sayfada araştırmacı ve danışman imzası olmalıdır. 
  • Bireysel araştırma başvurularında her sayfada tüm araştırmacıların imzası olmalıdır 
  • Uygulanacak yöntemin tarih aralığı kesin olarak belirtilmelidir.
  • 18 yaşından küçiüklere uygulancak yöntemlerde ebeveynin feragat formları mutlaka eklenmelidir.
  • Aşağıda yer alan tüm ekler doldurulmalıdır;

Ek-1. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Dilekçesi 

Ek-2. Deneklerin Gönüllülüğü ve Aydınlatılmış Onam Formu

Ek-3. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu

Ek-4. Bilgilendirilmiş Olur Formu

Ek-5. Kurumlardan İzin Taahhütnamesi

Araştırmanın türüne ve araştırmada kullanılacak veri toplama araç gereçlerine göre, varsa anket ve mülakat soruları örneği.

  • Tüm sayfaların tek bir PDF dosyası olacak şekilde taranmış olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. PDF dosyasının adı "Sorumlu Araştırmacı Ad Soyad ve Araştırmacının Bölümünün Adı" (Örnek: Mehmet Yılmaz - İşletme) şeklinde olmaldır.
  • YUKARIDAKİ hususları sağlamayan başvurular red ile sonuçlanacaktır.  
  • Lütfen bu bilgiler ışığında başvurunuzu yapınız.