Formlar

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar, veri giriş süreçlerinde sorunlara sebep olmaktadır. Yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan Enstitü sorumlu değildir.

 

GENEL FORMLAR

FR-0312- Lisansüstü Sevk Tehir Formu

FR-0389- Genel Dilekçe Formu

FR-0650- Lisansüstü Ders İntibak Formu

FR-0068- Erasmus Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)

FR-0069- Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu (A)

FR-0071- Lisansüstü Ders İntibak Formu (B) ,

FR-0072- Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu ( B)

FR-0245- EUS Ders Beyan Formu

FR-0249- Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2.Öğretim

FR-0313- Haftalık Ders Programı

FR-0314- Açılması Önerilen Lisansüstü Dersler

FR-0315- Yeni Ders Öneri Formu

FR-0319- Ek Ders Bilgi Formu

FR-0250- Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu

FR-0357- Mezun Olan,Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kimlik Teslim Formu

FR-0141- Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve koşulları Formu

FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

DOKTORA

FR-0299- Doktora Tez Teslim Formu

FR-0300- Doktora Jüri Öneri Formu

FR-0301- Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu

FR-0302- Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0306- Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-0307- Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

FR-0308- Danışman-Tez Değişiklik Öneri Formu

FR-1229 Doktora Yazılı Yeterlik Jüri Öneri Formu

FR-1230 Doktora Sözlü Yeterlik Jüri Öneri Formu

FR-1226 Doktora Yeterlik I.ve II.Yazılı Sınav Tutanağı

FR-1227 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı 

FR-0328- Lisansüstü Tez Izin Formu

FR-0325- Doktora Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

FR-0326- Doktora Tez CD Kapağı

FR-0327- Doktora Öğrenci Bilgi Formu

FR-0303- Doktora Tez Değerlendirme Formu

FR-0304- Yüksek lisans-Doktora Tezden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu

FR-0377- Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0348- Doktora Tez Öneri Formu

 

YÜKSEK LİSANS

FR-0304- Yüksek lisans-Doktora Tezden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu

FR-0342- Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0328- Lisansüstü Tez Izin Formu

FR-0329- Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

FR-0330- Yüksek Lisans Tez Cd Kapağı

FR-0331- Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu

FR-0338- Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

FR-0339- Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

FR-0340- Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu

FR-0341- Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0355- Yüksek Lisans Değişiklik Öneri Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

FR-0365- Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tercih Formu

FR-0367- Dönem Projesi Teslim Formu

FR-0366- Dönem Projesi Sınav Tutanağı

 

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA FORMLARI

FR-0347- Yüksek lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0320- Yüksek Lisans Eş Danışman Oneri Formu

FR-0349- Doktora Tez Danışmanı Oneri Formu

FR-0321- Doktora Eş Danışman Öneri Formu

 

LİSANSÜSTÜ DERS KAYITLARI FORMLARI

FR-0317- Doktora Ders Kayıt Formu(Farklı Ünv.Öğr.)

FR-0318- Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu(YTÜ Öğr.Olup Farklı Üni.Ders Alma)

FR-0352- Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (Farklı Üniv.Kayıtlı)