Sıkça Sorulan Sorular

Enstitünüz Lisansüstü Başvuruları Hangi Tarihlerde Kabul Etmektedir?

Başvurularımız  güz yarıyılı için Haziran ayı içerisinde, bahar yarıyılı için Aralık ayı içerisinde kabul edilmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı için Not Ortalaması Şartı Var mı? ALES ve Yabancı Dil Ortalamanız Var mı?

 Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeniz için herhangi bir ortalama şartı aranmamaktadır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş ve en az 55  başarı puanını almış olmaları (GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçmektedir.)

ÜDS ,KPDS veya YDS sınavlarından en az 50 ya da ÜDS, KPDS ve YDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 karşılığı puan alan ya da Üniversitemiz YILDIZ-SEM tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 60 puanı alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Alan İçi, Alan Dışı Kontenjanı Neyi İfade Etmektedir?

Alan içi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarında Harç Var mıdır?

Normal eğitim süresinde olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin katkı payı ödemesi gerekmemektedir. Normal öğrenim süresi yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıldır.

 

Yüksek Lisansa Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Diploma ,transkript, Ales belgesi ve yabancı dil belgesi, başvuru formu ve 2 adet fotoğraf gerekmektdir.

 

Yüksek Lisans/Doktora Başvurumu Başka Birisi Yapabilir mi?

Başvurular için şahsen başvuru yapmak gerekmektedir. Ancak birinci dereceden (anne, baba, kardeş, eş) yakınınız gelip başvurunuzu gerçekleştirebilir.

 

Mezun Durumunda Değilim, Başvuru Yapabilir miyim?

Başvuru yapabilirsiniz, ancak kesin kayıt haftasından önce mezun olmanız gerekmektedir

 

Postayla Başvuru Yapılabilir mi?

Postayla başvuru kabul edilmemektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES Şartı Aranmakta mıdır?

Tezsiz Yüksek lisans programlarımızda ALES şartı aranmamaktadır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi Aranmakta mıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarımız için dil belgesi şartı yoktur.

 

Katkı Payları Hakkında Nereden Bilgi Edinebilirim?

http://www.ogi.yildiz.edu.tr

 

Özel Öğrenci Başvuru Evrakları Nelerdir?

Özel öğrenci ders kayıt formu, transkript fotokopisi, diploma fotokopisi ve nüfus cüzdan  fotokopisi gerekmektedir.

 

Mezuniyet için Yayın Koşulu Nedir?

03.11.2016 tarihli YTÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yayın şartı değiştirilmiştir. Buna göre;

 

Yüksek Lisans Mezuniyeti için Yayın Şartı: Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir.

a. Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalenin olması.

b. Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış, sözlü/poster çalışması yapmış olması.

c. Ulusal/Uluslararası başarılı bir şekilde bitirilmiş bir projede yer alması yada projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması.

d. Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması

 

Doktora Mezuniyeti için Yayın Şartı: Doktora / sanatta yeterlilik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve tez danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir.

a. Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b. Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalenin olması.

 

2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptırmış yüksek lisans öğrencileri, bu dönemden başlamak üzere üç dönem, doktora öğrencileri beş dönemlik sürenin sonuna kadar önceki senato esaslarında kabul edilen yayın kriterlerine tabi olabilirler. Söz konusu öğrenciler dilerse yeni senato esaslarında belirlenen yayın şartlarını yerine getirebilirler.

 

Makale Kabul Yazısı Hakkında

Bir dergiye gönderilip yayına kabul edildiğini belirten ve DOI numarası veya yayınlanacak cilt-sayı bilgisi içeren bir yazı olmalıdır.

 

Sözlü Sunumlar Hakkında

Sunum yapıldığının katılım belgesi ile ispatlanması veya programın ibraz edilmesi şarttır.

 

Derslerimi Tamamladım,  Doktora Yeterlik Sınavına Ne Zaman Girmem Gerekiyor?

Kredilerini tamamlayan ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve danışmanı atanan öğrenci,yeterlilik sınavına girmek için başvurabilir.Yeterlik başvuruları GSIS üzerinden alınmaktadır. Yeterlik başvurusu ile birlikte "Doktora Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi" derslerini ders kayıt sekmesinden danışman hocanızın grubuna göre seçmeniz gerekmektedir. 

 

Yeterlik Sınavını Başarıyla Geçtim. Bundan Sonra Ne Yapmam Gerekiyor?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

 

Tez İzleme Komitesi Hangi Tarihlerde Toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez Mayıs-haziran ve Kasım –Aralık ayları arasında toplanmak zorundadır.

 

Katkı Payları Hakkında Nereden Bilgi Edinebilirim?

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/