Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

 

Bölümü: Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

Programın Amacı

Program, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratabilmektir. Kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, siyasetbilim, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi ve alanın Türkçe terminolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları:

Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

MTF6000 Doktora Tezi         

MTF6001 Seminer

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

Seçmeli Dersler:

BDE6100 Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim

MTF6118 Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar

MTF6119 Çeviri Sosyolojisi ve Dijital Ortam Çeviri Pratikleri

MTF6117 Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu

MTF6120 Yazar Çevirmen İlişkisi

BDE6101 Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi

BDE6102 Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar

BDE6103 Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi

BDE6104 Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi

BDE6105 Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim

BDE6106 Çeviride Metinlerarasılık

BDE6107 Çeviri Göstergebilimi

BDE6108 Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar

BDE6109 Dil Bilimleri ve Çeviri

BDE6110 Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi

BDE6111 Çeviribilim Paradigmaları

BDE6112 Çeviriye Farklı Yaklaşımlar

BDE6113 Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi

BDE6114 Siyaset Bilimi Çevirileri I

BDE6115 Siyaset Bilimi Çevirileri II

BDE6116 İmgebilim ve Çeviribilim

 

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel

Prof. Dr. Füsun Bilir Ataseven

Prof. Dr. Sündüz Öztürk Kasar

Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ

Yrd. Doç. Dr. Lale Özcan

 

Kimler Başvurabilir?

Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir.

 

Derslerin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel

Dah. 383 43 81