Özel Öğrencilik İşlemleri

Özel Öğrenci Kabulü 

 

1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.*

 

2) Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. Yabancı dilde verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen yabancı dil yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır.*

 

3) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece tezli lisansüstü programlardan ders alabilir.*

 

4) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.*

 

5) Özel öğrenci olmak, Üniversite’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir.*

 

6) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla üç ders alabilir.*

 

7) Üniversite’de özel öğrenci statüsünde alınan en fazla iki ders, öğrencinin herhangi bir lisansüstü programa kabul olması durumunda saydırılabilir. Saydırma işlemi için alınan derslerin ilgili programın derslerinden olması koşulu vardır. Saydırma, öğrencinin ilgili programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde anabilim/anasanat dalı kuruluna başvurması ve ilgili EYK’nin onayı ile gerçekleşir.*

 

8) Özel öğrenci, Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.*

 

*(YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 14 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8))