Ders Kayıtları

Ders Kayıt İşlemleri

 

1) Öğrenci kayıtlı olduğu programlarda tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. Danışmanın onaylaması durumunda Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.*

 

2) Öğrencinin talebi, Danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında olmayan veya iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler her program için tanımlı ölçütler içinde alınabilir. Alınacak dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.*

 

3) Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde ilgili enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir.*

 

4) Ders kayıtları yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar tamamlanır.*

 

5) Tez Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırmak zorundadır.*

 

6) Öğrencilerin alacağı derslerin en çok ikisi, 3XXX ve 4XXX kodlu ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, danışman onayı, anabilim dalı başkanı uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla seçilebilir.*

 

*(YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 29 (1), (2), (3), (4), (5), (6))