Uluslararası Burslu Öğrenciler

Burslu Uluslararası Adayların Kabulü

 

1) Burslu uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvuru şartları ve süreç ilgili EYK kararıyla belirlenir.*

 

2) Öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları, ilgili aday değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilir. Öğrenciler için giriş sınavı gerekmemekle birlikte, jüri isterse, aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Kazanan adaylar, internet sayfasından duyurulur.*

 

3) Uluslararası öğrenci statüsündeki öğrencilerin katkı payları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.*

 

*(YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 19 (1), (2), (3))