Formlar

GENEL FORMLAR

FR-0312- Lisansüstü Sevk Tehir Formu

FR-0389-Genel Dilekçe Formu

FR-0650 - Lisansüstü Ders İntibak Formu

FR-0068-Erasmus Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)

FR-0069 Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu (A)

FR-0071-Lisansüstü Ders İntibak Formu (B) ,

FR-0072 Erasmus Lisansüstü (Tez) Ders İntibak Formu ( B)

FR-0245-EUS Ders Beyan Formu

FR-0249 Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2.Öğretim

FR-0313 Haftalık Ders Programı

FR-0314- Açılması Önerilen Lisansüstü Dersler

FR-0315-Yeni Ders Öneri Formu

FR-0319- Ek Ders Bilgi Formu

FR-0250-Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu

FR-0357- Mezun Olan,Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kimlik Teslim Formu

FR-0141 Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve koşulları Formu

FR-0316 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

DOKTORA

FR-0299- Doktora Tez Teslim Formu

FR-0300 Doktora Jüri Öneri Formu

FR-0301 Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu

FR-0302-Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0306 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-0307 - Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

FR-0308- Danışman-Tez Değişiklik Öneri Formu

FR-1229 Doktora Yazılı Yeterlik Jüri Öneri Formu

FR-1230 Doktora Sözlü Yeterlik Jüri Öneri Formu

FR-1226 Doktora Yeterlik I.ve II.Yazılı Sınav Tutanağı 

FR-1227 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı 

FR-0324- Doktora Tez İçeriklerinin Elektronik Ortama Aktarılması İçin izin Formu

FR-0325-Doktora Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

FR-0326- Doktora Tez CD Kapağı

FR-0327- Doktora Öğrenci Bilgi Formu

FR-0303-Doktora Tez Değerlendirme Formu

FR-0304- Yüksek lisans-Doktora Tezden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu

FR-0323 Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0348-Doktora Tez Öneri Formu

 

YÜKSEK LİSANS

FR-0304- Yüksek lisans-Doktora Tezden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu

FR-0342 Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0328- Yüksek Lisans Tez İzin Formu

FR-0329 Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

FR-0330- Yüksek Lisans Tez Cd Kapağı

FR-0331-Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu

FR-0338-Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

FR-0339- Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

FR-0340-Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahüt Formu

FR-0341- Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0355-Yüksek Lisans Değişiklik Öneri Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

FR-0365-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tercih Formu

FR-0367- Dönem Projesi Teslim Formu

FR-0366- Dönem Projesi Sınav Tutanağı

 

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA FORMLARI

FR-0347-Yüksek lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0320-Yüksek Lisans Eş Danışman Oneri Formu

FR-0349- Doktora Tez Danışmanı Oneri Formu

FR-0321- Doktora Eş Danışman Öneri Formu

 

LİSANSÜSTÜ DERS KAYITLARI FORMLARI

FR-0317-Doktora Ders Kayıt Formu(Farklı Ünv.Öğr.)

FR-0318-Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu(YTÜ Öğr.Olup Farklı Üni.Ders Alma)

FR-0352- Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (Farklı Üniv.Kayıtlı)