Başvuru ve İlk Kayıt

YTÜ

    SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR

2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci başvuruları 01-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru formunu doldurmadan önce kontenjan çizelgesini http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa-dosya/17ek.17.12lisansustu_kontenjanlari_20122013_guz_y.y.senatoson.xls ve programlara kabul edilecek lisans/yüksek lisans mezuniyet alanları gösteren tabloyu http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa-dosya/18prog.basvu.pdf

inceleyiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

01 Ağustos 2012

Yabancı dil sınavı (Lisansüstü)

01-17 Ağustos 2012

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenci başvuruları

03-05 Eylül 2012

Mülakatlar

07 Eylül 2012

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

10-13 Eylül 2012

Kesin kayıtlar

13 Eylül 2012 Saat: 17.00

Yedek kayıt kontenjanlarının ilanı

14 Eylül 2012

Yedek kayıtları

10-14 Eylül 2012

Katkı payı ödemeleri (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

14-19 Eylül 2012

Ders kaydı (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

20-21 Eylül 2012

Ders ekle-sil (yeni kayıtlı öğrenciler, "Özel Öğrenciler")


BAŞVURU EVRAKI

 1. BAŞVURU FORMU

SBE web sayfasından alacağınız başvuru formunun (http://www.sbe.yildiz.edu.tr/form-dosya/28.06.2012.yll_basvuru_formu.doc.doc) (http://www.sbe.yildiz.edu.tr/form-dosya/28.06.2012.doktora_basvuru_formu.doc.doc) elektronik ortamda doldurulması ve resim yapıştırılması gerekmektedir.

 1. 1 ADET FOTOĞRAF, aday giriş belgesine yapıştırılacaktır.
 2.  DİPLOMA
 • Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora başvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi. Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerin bu kurumdan onaylı diploma fotokopisi ile başvurabilirler.
 • Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir. 
 1. TRANSKRİPT
 • Transkriptin aslı ve fotokopisi. Yüksek lisansa başvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları anabilim dallarına göre düzenlenmiş olarak http://www.sbe.yildiz.edu.tr/sayfa-dosya/lisanustu_kontenjanlar.xls adresinde bulabilirsiniz. İstenilen en az ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmez.
 • 100’lük sistemdeki notların, 4’lük not sistemine dönüştürülmesine ilişkin tablo YÖK’ün web sayfasındadır (http://www.yok.gov.tr/content/view/69/98/)
 1. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi ya da eşdeğer belgeler
 • ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.
 • ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.
 1. Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranların,
 2. Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin,
 3. veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden başka bir programa başvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (başvurulacak programın istenilen ALES türü) puan koşulunu sağlamaları gereklidir. 

ALES

GRE*

GMAT*

55

610

450

70

685

500

 

*01.08.2011 tarihinde veya bu tarihten sonra alınan test sonuçları kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır.

İstenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları kabul edilmez.

6.    YABANCI DİL BELGESİ (ÜDS-KPDS ya da eşdeğer belgeler)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARINDA KABUL EDİLECEK ÜDS-KPDS TABAN PUANLARI

 • Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi belge tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
 • YTÜ SEM ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan yabancı dil sınav belgesi doktora programları için geçerli değildir. Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler için istenilen en az puan 60’tır.

 

 

ÜDS

KPDS

 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  • Eski Türk Dili YL
  • Türk Edebiyatı YL
 • Felsefe YL
 • İşletme Anabilim Dalı
  • İşletme Yönetimi YL “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
  • İşletme Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz
  • İnsan Kaynakları Yönetimi “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
 • Atatürk İ. ve İ. Tarihi YL
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Eğitim Programları ve Öğretim YL
  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL
 • Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
  • Müzecilik
  • Sanat ve Tasarım YL
  • İnteraktif Medya Tasarımı YL
 • İktisat
  • Modern Parasal İktisat 2. Öğretim Tezsiz

 

50

50

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
  • Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora
 • Atatürk İ. ve İ. Tarihi Doktora
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Eğitim Programları ve Öğretim D
 • Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
  • Sanat ve Tasarım Doktora
  • Sanatta Yeterlik
 • İşletme Yönetimi Doktora

55

55

 • İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat “Bilimsel Hazırlık”, “Yüksek Lisans”
  • İktisat Doktora
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler D

 

65

65

 • İktisat Anabilim Dalı
  • İktisat İngilizce YL
  • İktisat İngilizce Doktora

75

75

İnsan ve Toplum Bilimleri YL

80

80

 Doktora Başvurularında;  

 • ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar YÖK’ün web sayfasında belirtilmiştir (http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf) YTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir.

 • Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 Yüksek Lisans Başvurularında; 

 • ÜDS ve KPDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanlar YÖK’ün web sayfasında belirtilmiştir (http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf)
 • YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından  İnsan ve Toplum Bilimleri Yükseklisans Programı için 85, İktisat İngilizce Yükseklisans Programı için 75, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yükseklisans Programı için 75, diğer yükseklisans programları için 60 ve üstü puan alan adaylar yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.
 • Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Geçerli yabancı dil belgesi olmayanların başvuruları kabul edilmez.

                                                              EK BELGELER

Niyet Mektubu

İktisat (İngilizce) Doktora Programına başvuracak öğrencilerin, (İngilizce veya Türkçe) 1 (bir) adet niyet mektubu getirmesi gerekmektedir.

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yükseklisans Programına başvuracak öğrencilerin, 2-3 sayfa arası, bilgisayarda Türkçe olarak yazılmış 1 (bir) adet niyet mektubu (lisansüstü eğitim programına başvurma nedenini,  bu programda özellikle çalışmak / bilginizi geliştirmek istediğiniz bir alt konu olup olmadığını, bu program ile ilgili nasıl bir deneyim sahibi olunduğunu, bu eğitim ile neyi hedeflediğinizi ve bu programın size neden uygun olduğunu anlatan) gerekmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora  Programına başvuracak öğrencilerin, 3-4 sayfa arası, bilgisayarda Türkçe olarak yazılmış 1 (bir) adet niyet mektubu (doktora programına başvurma nedeninizi,  bu programda özellikle çalışmak / bilginizi geliştirmek istediğiniz bir alt konu olup olmadığını, bu program ile ilgili nasıl bir deneyim sahibi olunduğunu, bu eğitim ile neyi hedeflediğinizi ve bu programın size neden uygun olduğunu anlatan, yüksek lisans tez konunuzu ve araştırma yönteminiz ile doktorada çalışmak istediğiniz konuyu ve bu konuyu çalışırken kullanacağınız araştırma metotlarını belirten) gerekmektedir.

Referans Mektubu

İktisat (İngilizce) doktora programına başvuracak öğrencilerin 1 (bir) adet referans mektubu getirmesi gerekmektedir.

Dosya Teslimi

Sanatta Yeterlik Programına başvuracak öğrencilerin ayrıca Davutpaşa Kampüsü B Blok 1049 nolu odada Alişan DÖNDAR'a dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyanın içeriği:

1)Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV´lerini (Yer alınan kataloglar, sergi, konser, gösteri vs. listesi, alınan burslar, misafir sanatçı programı davetleri) içeren bir dosya.

Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır.

2)Adayların   sanatta yeterlik programına katılma  nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir.

3) Ön Araştırma Raporu
 
Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi.
İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması.

Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım vs.) ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması.

4)Yüksek Lisans tezinin bir kopyası. 

     Müzecilik  Yüksek Lisans programına başvuracak öğrencilerin16-23 Ağustos 2012  tarihleri arasında  B Blok 2014 nolu odada Arş.Gör.Nesli Gül'e dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

       Dosyanın içeriği:

1.      Özgeçmişi

2.      Daha önce yapmış olduğu Müzecilik ve/veya ilişkili çalışmalarını tanıtıcı bilgi

3.      İlgilendiği Müzecilik problemini içeren, en fazla 500 kelimelik bir metin

4.      İlgilendiği Müzecilik problemiyle ilişkili, alanda yapılmış çalışmaların ulusal/uluslararası hakemli/indeksli dergilerde taranarak en az 2 makalenin (konuyu ele alış yöntemi, vardığı sonuç, varsa önerdiği modelin getirdiği çözümler/sorunlar vb. açılardan) değerlendirmesi

      Makale taraması için bakınız;

      ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı için:

      http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS

      SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) vb.           (Web of Science) için:

      http://scientific.thomson.com/mjl/

5.      Olası yüksek lisans tezinden üretilecek bir makalenin, ulusal/uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayımlanma potansiyeli (hangi dergilerde yayımlanabileceği)

Sanat ve Tasarım Doktoraprogramına başvuracak öğrencilerin 22 Ağustos-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında  B Blok 2048 nolu odada Arş.Gör.Halil ÖNAL’a  dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyanın içeriği:

1.Adayların sanatsal çalışmalarını ve CV´lerini içeren bir dosya.
Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır.

2.Adayların   Sanat ve Tasarım Doktora programına katılma  nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlaması gerekmektedir.

 3.  Ön Araştırma Raporu 
Çalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi.
İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması.
Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması.

 Örnek Ön Araştırma Raporu: http://www.sts.yildiz.edu.tr/mainimd/PhD.pdf linkinde yer almaktadır.

 4.Yüksek Lisans tezinin bir kopyası.


     İnteraktif Medya Tasarımuı Yüksek Lisans programına başvuracak öğrencilerin 22 Ağustos-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında  B Blok 2048 nolu odada Arş.Gör.Halil ÖNAL’a  dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyanın içeriği

Özgeçmişi

Daha önce yapmış olduğu İnteraktif Medya Tasarımı alanında veya  ilişkili alanlarda çalışmaları tanıtıcı bilgi

Spesifik olarak ilgilenilen çalışma alanındaki araştırmaların dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan en az 500 kelimelik bir geçmiş derleme ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan literatür taraması

Olası yüksek lisans tezinden üretilecek bir makalenin, ulusal/uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayımlanma potansiyeli (hangi dergilerde yayımlanabileceği)  

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin B Blok 1049 nolu odada Alişan DÖNDAR’a dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyanın içeriği

Özgeçmiş (CV)

Ön Araştırma RaporuÇalışılmak istenen alanın genel tanımı ve çalışma önerisi.
İlgilenilen araştırma ve sanatsal problemlerin dünya genelinde nasıl ele alındığını raporlayan bir geçmiş bilgisi ve buna bağlı olarak saptamaları referanslayan geniş bir literatür taraması.
Tamamlanacak olan eser çalışması uygulamasının (sergi, konser, sahne uygulamaları, tasarım vs.) ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşme potansiyelinin araştırma olarak sunulması.

Adaylardan, yapılacak çalışma ve/veya araştırma konusu ile ilişkili olarak ulusal ve/veya uluslararası dergilerden yayın taraması istenmektedir. (varsa, kitap vb. yayınlar da eklenebilir.) Süreli yayın taramasında; öncelikli olarak indeksli dergilerin (Alan indeksli ,SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Humanities Citation Index vb.) yer alması beklenmektedir.

Tamamlanacak yüksek lisans tezinin alan indeksli dergilerde yayınlanma potansiyeli bilgilerini içermelidir.

(Varsa) Özgün çalışmaların ve/veya araştırmaların kopyalarını içeren A4 formatında hazırlanmalıdır. (Örneğin resim, heykel, fotoğraf vb. için renkli fotokopi, ses ve görüntü kayıtlarının kopyası [VHS Video/ CD /DVD]; dans, performans vb. için görüntü kaydı kopyası [VHS Video/ CD /DVD]. Dosyada adayın çalışma ve/veya araştırmalarından en fazla 15 adet örnek yer almalı.

Adaylardan sınav öncesinde dosya teslimi istenecek aynı zamanda mülakat esnasında çalışmalarını içeren CD´de power point ve/veya PDF formatında hazırlanmış bir sunum yapmaları istenmektedir. Sunumda ve dosyada yer alan çalışmaların künye bilgileri (isim, tarih, teknik, ölçü, süre..vs) yer almalıdır.

 

                                         MÜLAKAT

Başvuruları (asgari koşulları sağlayan ve eksik evrakı olmayan) kabul edilen, 03-05 Eylül 2012 tarihleri arasında mülakata alınacaktır. Mülakat günleri, saatleri ve yerleri lisansüstü programlara göre söz konusu tarihlerden önce web sayfamızda ilan edilecektir.

Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü;

ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu; (0.50 * ALES puanı + 0.20 * lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu) formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü;

ALES puanı, yüksek lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu; (0.50 * ALES puanı + 0.20 * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu)formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

 

 

Prog.bas.

Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2011