İletişim
YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
 

Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A Blok A-2015 34220 Esenler/İSTANBUL 

 

 

E-posta :  sbemdr@yildiz.edu.tr          

 

İSİM SOYİSİM GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sibel DİNÇER Enstitü Sekreteri

   (212) 383 31 44

   sdincer1@hotmail.com

Seçkin SAATÇİOĞLU  Müdür Sekreteri / Askerlik İşlemleri

   (212) 383 31 18

   ssaatci@yildiz.edu.tr

Zehra Meltem ERGİN Yazı İşleri 

   (212) 383 31 40

   zmgungor@yildiz.edu.tr

Merve ORAL  

Yazı İşleri

   (212) 383 31 24

   mervegezen1734@gmail.com

Reşat HORUS 

Öğrenci İşleri 

   (212) 383 31 22

   rhsantas@gmail.com

Ayşe  YILMAZ  Öğrenci İşleri 

   (212) 383 31 23

   ayse2000@hotmail.com

Gökhan KÜÇÜK 

Öğrenci İşleri 

   (212) 383 31 21

   gkucuk@yildiz.edu.tr

Serap ÜÇGÜN  Öğrenci İşleri 

       (212) 383 31 20

       serapsener@yahoo.com 

 

Yunus Emre DOĞRU 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 

   yedogru@yildiz.edu.tr

Uzm. Müge GEDİK Uluslararası Öğrenci Danışmanı

   (212) 383 31 08 - 633

   fbe-grad@fbe.yildiz.edu.tr

Arş. Gör. Mahmut KÖLE Tez Kontrol 

   mahmutkole@gmail.com

Arş. Gör. Hacer ÖZTÜRK Tez Kontrol 

   hacer.yldiz@gmail.com

Arş. Gör. Banu SÜER Tez Kontrol

   banusuer@gmail.com

Arş. Gör. Yunus SAVAŞ Tez Kontrol

   yunusavas@outlook.com

Arş. Gör. Mehtap BADEMCİOĞLU Tez Kontrol
   mehtapbademcioglu@gmail.com