TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ESASLARI

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezli lisansüstü programlar için 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Takvimi

e-Başvuru BaşlangıçTarihi  03 Haziran 2019 Pazartesi
e-Başvuru Bitiş Tarihi  01 Temmuz 2019 (12:00)       Pazartesi
Giriş Sınavlarının Yapılması ve Sonuçlarının Sisteme Girilmesi        2-4 Temmuz 2019 Salı-Perşembe     
Asil/Yedek Listesinin İlanı  5 Temmuz 2019 (18:00) Cuma
Asil Adaylar için Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi 8 Temmuz 2019 Pazartesi
Asil Adaylar için Kesin Kayıt Bitiş Tarihi  10 Temmuz 2019 (16:00) Çarşamba
Yedek Kayıt Hakkı Kazananların İlanı  10 Temmuz 2019 (18:00) Çarşamba
Yedek Adaylar için Kesin Kayıt Başlangıç Tarihi 11 Temmuz 2019 Perşembe
Yedek Adaylar için Kesin Kayıt Bitiş Tarihi  12 Temmuz 2019 (16:00) Cuma

 


- Başvuru Koşulları ve Kontenjan Bilgileri için tıklayınız.

 

- Akademik takvim için tıklayınız.

 

Lisansüstü Başvuruları SBE e-başvuru sistemi üzerinden on-line olarak yapılır.Başvuru için tıklayınız.

 

- Yüksek lisans programlarına başvuranlar en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler.

 

- Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanıp farklı bir yükseköğretimde  Lisans (Açık Öğretim Fakülteleri dahil) kaydı olan öğrencilerimiz ilgili üniversiteden kayıt silme işlemini yapmamaları durumunda kayıt sırasında katkı paylarını ödemek zorundadırlar (Ödeme işlemi için harç birimine müracaat etmeniz gerekmektedir. A-1009).

 

- Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı kapsamında yer alan lisansüstü programlarımıza başvuracak adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsüne e-başvuru yaptıktan sonra, 01 Temmuz 2019 15:00 tarihine kadar linkteki belgeleri Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Giriş Sınavı

Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim/anasanat dalında giriş sınavına (Sözlü, yazılı veya her ikisi) katılmaları gerekir.

Giriş sınavlarının yer ve zaman bilgileri için tıklayınız.

 

Giriş sınavı esnasında Online Başvuru Formu Çıktısını yayınızda getirmeyi unutmayınız.

 

Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Kayıt Evrak Bilgileri

 

1. Diploma

- Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı.

- Doktora başvurusu için yüksek lisans ve lisans diplomasının aslı  gerekmektedir.

- Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

 

2. Transkript

-Transkriptin aslı.

Mezun olunan üniversitenin Not Sistemi 4' lük ise (ders notları harf notu şeklindeyse) başvuru esnasında 4'lük not ortalaması girilecektir. Üniversitenizin 100'lük sisteme çevirisi geçerli olmamaktadır. Notların 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli esas alınmaktadır ve başvuru sistemi bu dönüştürmeyi otomatik olarak yapmaktadır. Eğer üniversitenizde sadece 100'lük not sistemi geçerliyse ortalamanızı aynen girmelisiniz.

 

3. ALES veya Eşdeğer Belgeler

- ALES belgesi istenilen programlar için ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi (ALES SÖZ/EA puan türünde, ilgili program için belirlenen ALES taban puanı ya da karşılık gösterilen GMAT/GRE sınav sonucu belgesi elde etmiş olmak)

 

- GRE ve GMAT sınavlarının ALES karşılıkları için tıklayınız.

 

- ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

4. Yabancı Dil belgesi

Yabancı Dil Belgesi istenilen programlar için Yabancı Dil Şartının sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesi

ÖSYM'nin düzenlemediği sınavların Yabancı Dil Eşdeğerlikleri için buraya tıklayınız. 

- Uluslararası adaylar için eğitim dili Türkçe olan Lisansüstü programlarına başvuru sırasında Türkçe yeterlik belgesi istenir. Belge Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Dil Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsünden alınmış en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe olmayan Programa kayıtlı Uluslararası öğrencilerin program süresi içerisinde en az (B1) seviyesi Türkçe yeterlik belgesini almaları zorunludur. TÖMER Belgesi'nin geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

 

Geçerlilik süresi; 

- KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

- Yıldız Sertifikası için 3 (üç) yıldır. Yıldız-SEM' in dil sınavı doktora başvurularında geçerli değildir.

- ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında ise, (3 yılı aşmamak kaydıyla) kendi belirledikleri geçerlilik süresi  baz alınır. 

 

5. Online başvuru formu 

 

6. İki adet vesikalık fotoğraf

 

 

 

 

 

 

Tezli Yüksek Lisans Başvuruların Değerlendirmesi

1) Tezli yüksek lisans programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı yazılı ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Bilim sınavının yazılı ve sözlü yapılması durumunda yazılı sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun tezli yüksek lisans programları için en az 60/100 olması gerekir.

 

Doktora/Sanatta Yeterlik Başvuruların Değerlendirmesi

(1) Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunu %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı yazılı ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Bilim sınavının yazılı ve sözlü yapılması durumunda yazılı sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır.

(3) Sanat ve Tasarım Fakültesinin enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (4) Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili ASK görüşü, ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70/100 olması gerekir.