Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı

 

Ana Sanat Dalı: Sanat ve Tasarım

Programın Amacı: Müzik ve Sahne Sanatları Doktora Programı, bağlı bulunduğu Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de benimsediği disiplinler arası çalışma ilkesini esas alan; performansla kuramı akademik kriterlere uygun bir biçimde buluşturma hedefiyle nitelikli çalışmalar üretebilecek doktora adaylarına alan açma, onları yetkin öğretim elemanlarının rehberliğinde, disiplinlerinin muteber ve aranan akademisyenleri arasına sokma ve akademik dünyaya kazandırma misyonunu esas almaktadır. Bu misyon uyarınca zenginleştirilmiş tez/proje içeriklerinin üretilmesi, genişletilmiş bir perspektif ve farkındalık alanı yaratılması; açıklık, özgünlük, ve iletişimsellik gibi niteliklerin, ve hepsinden önemlisi, akademik etik bilincinin, bu çerçevede üretilecek her bir çalışmada belirgin bir yer tutması programın temel ilke ve hedefleri arasında öne çıkmaktadır.

Program Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini başarı ile tamamlamaları,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

MSS6105

20. Yüzyıl Müziği 1

20th Century Music 1

ProgramZorunlu

3

MSS6104

Form Analizi

Form Analysis

ProgramZorunlu

3

MSS5004 

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

MSS6001 

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

MSS6101

Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi

Epistomology of Islam Body Culture Before Modernity

3

MSS6102

Batı Düşüncesinde  Beden

Body in the Western Thought

3

MSS6103

Müzik ve Politika 

Music and Politics

3

MSS6106

Kompozisyon 1

Composition 1

3

MSS6107

Türk Makam Müziği Tarihi

History of Turkish Maqam Music

3

MSS6108

Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü

 

Islam Body Culture From Modernity to Globalization

3

MSS6110

Kompozisyon 2

 

Composition 2

3

MSS6111

Barok Müzik Türleri ve Biçimleri

Baroque Musical Styles and Forms

3

MSS6112

Sahne, Sektör ve Toplum

Stage, Sector and Society

3

MSS6113

Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı

Interface Design for Electronic Music

3

MSS6114

Başlangıçtan Orta Seviyeye Enstrüman Öğretim Yöntemleri        

Instrument Teaching Methods From Beginner to Intermediate Level

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. Dr. H. Alper MARAL
 • Doç. Dr. Koray SAZLI
 • Doç. Eylem ARICA
 • Doç. Dr. Arda EDEN
 • Doç. Dr. Ayrin ERSÖZ
 • Doç. N. Özgül TURGAY
 • Doç. Dr. Evren Bilge KUTLAY
 • Doç. Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT
 • Doç. Dr. Ebru AYATA
 • Doç. Dr. Gülçin ÖZKİŞİ AKINCI
 • Doç. Dr. M. Kemal KARAOSMANOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERUZUN ÖZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERKEN
 • Öğr. Gör. Dr. Bülent ERGÜDEN
 • Öğr. Gör. Şebnem UŞEN

 

Kimler başvurabilir?

Minimum puanların sağlanmasının yanı sıra her adaydan bir portfolyo/dosya hazırlaması beklenmektedir. Bu portfolyoya/dosyaya meslekî/akademik çalışmalarından örnekler, belgeler ve programa kabul edilmesi halinde yapmak istediği tez çalışmasına dair bir öneri (temel çerçeve, temel kaynaklar, yayınlanma olanakları, vb.) eklenmelidir. Müzik ve sahne sanatları alanında lisans öğrenimi görmüş öğrencilerin yanı sıra, başka alanlardaki öğrenimleriyle birlikte müzik ve sahne sanatları çerçevesinde kendilerini yetiştirmiş; belli kriterlere haiz ve donanımını sağlamış adaylar için “alan dışı” kategorisinde açılan kontenjanlarda, meslekî hazırlık” koşuluyla yer bulmak mümkündür.

ALAN İÇİ

Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Programları/Bölümleri, Konservatuvarların Müzik Bölümleri/Programları mezunları alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Yüksek Lisansını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Zeynep Gülçin Özkişi Akıncı

gulcinozkisi@gmail.com

0212 383 5070