Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen akademisyenler yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavı, tez önerisi, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

PDR6109

İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri

Advanced Theories And Techniques Of Counseling

Program Zorunlu

3

PDR6110

İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Advanced Scientific Research Methods

Program Zorunlu

3

PDR6111

İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması

Advanced Group Counseling And Practice

Program Zorunlu

3

PDR5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Ethic

YÖK Zorunlu

2

PDR6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

PDR6100

İleri İstatistik

Advanced Statistics

3

PDR6101

İleri Psikopatoloji

Advanced Psychopatholgy I

3

PDR6102

İleri Psikopatoloji II (Erişkin)

Advanced Psychopatholgy II (Adulthood)

3

PDR6103

İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması

Advanced Techniques of Psychological Measurement and Practice

3

PDR6104

Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular

Current Issues in Adolescent Psychology

3

PDR6105

Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular

Current Issues in Career Counseling

3

PDR6106

Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular

Current Issues in School Counseling

3

PDR6107

Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Marriage and Family Counseling

3

PDR6108

İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama

Advanced Individual Counseling and Practice

3

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. M. Engin Deniz
 • Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin
 • Doç. Dr. Ali Eryılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çiftçi Arıdağ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ş. Gonca Zeren
 •  

Kimler Başvurabilir?

ALAN İÇİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler yüksek lisans mezunları alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Psikoloji/ Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunları alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Ceren Bektaş

cebektas@yildiz.edu.tr

0212 383 48 25

Arş. Gör. Gözde Şakar

gozdtrn@gmail.com

0212 383 55 83

Arş. Gör. Seher Merve Erus

smerve@yildiz.edu.tr

0212 383 55 78