Sanat ve Tasarım Doktora Programı

Sanat ve Tasarım Doktora Programı

 

Programın Amacı: Ülkemizde benzer 14 bölümün açılmasına esin kaynağı olan ve yurt dışında New York Times tasarım bölümü editörü Steven Heller tarafından, 2009 yılında en iyi 50 tasarım okulunun yer aldığı kitaba seçilen bölümümüzün amacı; disiplinler arası yapısı sayesinde kültür-sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda insan yetiştirmektir. Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interaktif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

SAN6100

Sanat ve Tasarım Doktora Proje

Art and Design PHD Project

Program Zorunlu

3

SAN6111

Takım Çalışması

Teamwork

Program Zorunlu

3

SAN6218

Sanat Eleştirisi

Art Criticism

Program Zorunlu

3

SAN5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

SAN6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

SAN6101 

Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler

Modernism and Post-Modernism: Theory ad Critics

3

SAN6102 

Sanat Teorileri

Art Theories

3

SAN6103 

Deneysel Fotograf Atölyesi

Experimental photography studio

3

SAN6104 

Göstergebilim

Semiology

3

SAN6105 

Video Sanatı

Video Art

3

SAN6106 

İnsan Bilgisayar Arabirim Tasarımı

Design of Human-Machine Interface

 

3

SAN6107 

Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi

Turkish Painting from the Ottoman Reformation to the Republican Era

3

SAN6108 

Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar

New Approachs in Cinematic Art

3

SAN6109 

Görsel Algılama

Visual Perception

3

SAN6110 

Bilişsel Modeller

Cognitive Models

3

SAN6112 

Sanat Eserinde Reaksiyon Deneyleri

Usability Test for Artworks

 

3

SAN6116 

 

Türk Sanatında Mekân Tasarımı

The Space Desing in The Turkish Art

3

SAN6114 

Gravür

Gravure

3

SAN6108 

Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar

New Approachs in Cinematic Art

3

SAN6113 

Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği

Art Management and Administration

3

SAN6115 

Türk Müziği Çok Seslendirilmesi

Polyphony of Turkish Music

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Turan SAĞER
 • Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
 • Prof. Rıfat ŞAHİNER
 • Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU
 • Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU
 • Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şah MALTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KAHRAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Fevzioğlu BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERUZUN ÖZEL

 

Kimler Başvurabilir?

ALES şartı aranmamaktadır. Hem alan içi hem de alan dışı gelenlerin başvuru esnasında portfolyolarından oluşan bir dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

ALAN İÇİ

Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin programları/bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Resim, Resim-iş, Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar Öğretmenlik mezunları alan içi sayılır.

ALAN DIŞI

Yüksek Lisansını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki sırayla hazırlanmalıdır.)

 1. Özgeçmiş Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir, 
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
 3. Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak)
 4. Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop)
 5. Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır)
 6. Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler
 7. Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

lutfu@yildiz.edu.tr, lkaplanoglu@gmail.com

0212 383 50 51