Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı: Doktora programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine alanlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Alanda makale, bilimsel çalışma yapabilmek becerisi verebilmektir. Doktorada verilecek eğitimle Türk edebiyatı ve Türk dilinin çeşitli dönemlerine ait alanlarda sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermektir. Doktora programı temel olarak da disiplinlerarası çalışmalara ve ülke ya da uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirme ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Altay Dillerinin akrabalığı konusundaki tartışmalardan başlayarak Türk dillerinin ses yapısı ve özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Türk Diliyle ilgili tartışılan konuları incelemek, araştırmak ve yorumlamak yetisi kazandırmaktır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.
 • Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 Seminer, 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavı, tez önerisi, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • ve tez çalışmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 300 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların her ikisini de sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

TDE6120

Roman Teorileri ve Analizleri-1

Novel Theories and Analyses-1

Program Zorunlu

3

TDE6144

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

Turkish Language and Literature Researches

 

Program Zorunlu

3

TDE6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

TDE5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

TDE6100

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş

Introduction to Comparative Phonology of Turkic Languages

3

TDE6101

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎

Comparative Phonology of Altaistic Languages

3

TDE6102

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Comparative Phonology of Turkic Languages

3

TDE6103

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi

Comparative ‎Morphology of Altaistic Languages

3

TDE6105

Çuvaşça

Chuvash‎

3

TDE6106

Yakutça

Yakut

3

TDE6107

Tuvaca

Tuvan

3

TDE6108

Hakasça

Khakas

3

TDE6109

Çağatay Dili ve Edebiyatı

Chaghatai Language and ‎Literature

3

TDE6110

Klasik Osmanlı Nesri

Classical Ottoman Prose‎

3

TDE6111

Klasik Osmanlı Nazmı

Classical Ottoman Poetry‎

3

TDE6112

Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler

Selections From Old Ottoman Turkish Texts

3

TDE6113

Eski Osmanlıcada Sözyapımı

Morphology of Ottoman ‎Turkish

3

TDE6114

Halaçça

Khalach Language

3

TDE6115

Klasik Moğolcaya Giriş

Introduction to Classical ‎Mongolian

3

TDE6116

Klasik Moğolca

Classical ‎Mongolian

3

TDE6117

Genel Fonetik

General Phonetics‎

3

TDE6119

Orta Asya Türk Tarihi

History of Central Asia

3

TDE6142

Halk Anlatı İncelemeleri

Analysis of Folk Texts

3

TDE6141

Halk Şiiri İncelemeleri

Turkish Folk Poetry Analysis

3

TDE6124

1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri

Poetry After 1950 I: İkinci Yeni Poetry

3

TDE6125

1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler

Poetry After 1950 II: Independent Characters

3

TDE6130

Basın ve Edebiyat

Media and Literature

3

TDE6135

Divan Şiiri Poetikası

Poetics of Divan Poetry

3

TDE6138

Edebiyat Bilimi I

Science of Literature I

3

TDE6139

Edebiyat Bilimi II

Science of Literature II

3

TDE6123

Elyazmaları ve Özellikleri

Classical Manuscripts And Their Specialities

3

TDE6128

Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Verse Forms in Old Turkish Literature

3

TDE6129

Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri

Verse Genres in Old Turkish Literature

3

TDE6143

İstanbul ve Kültür

Istanbul and Culture

3

TDE6140

Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları

Comparative Turkish Mythology and Epics

3

TDE6136

Klasik Metin Tamiri

Classical Text Repair

3

TDE6122

Metin Şerhi Usulleri

Methods of Text Annotation

3

TDE6121

Roman Teorileri ve Analizleri II

Novel Theories and Analyses II

3

TDE6137

Türk Edebiyatında Poetikalar

Poetics In Turkish Literature

3

TDE6131

Türk Edebiyatında Tartışmalar I

Arguments in Turkish Literature I

3

TDE6132

Türk Edebiyatında Tartışmalar II

Arguments in Turkish Literature II

3

TDE6126

Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I

New Turkish Literature Textual Analysis I

3

TDE6127

Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II

New Turkish Literature Textual Analysis II

3

TDE6133

Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I

Guides of The New Turkish Literature I

3

TDE6134

Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II

Guides of The New Turkish Literature II

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Yakup ÇELİK
 • Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ
 • Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETGİN
 • Prof. Dr. Aynur KOÇAK
 • Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER
 • Doç. Dr. Nihayet ARSLAN
 • Dr. Öğretim Üyesi Didem ARDALI BÜYÜKARMAN
 • Dr. Öğretim Üyesi Özlem YİĞİTOĞLU
 • Dr. Öğretim Üyesi Fikret YILDIRIM
 • Dr. Öğretim Üyesi Ali Emre ÖZYILDIRIM
 • Dr. Öğretim Üyesi İbrahim SONA
 • Dr. Öğretim Üyesi Ali YILDIZ
 • Arş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK
 • Arş. Gör. Dr. Alparslan OYMAK
 • Arş. Gör. Funda ŞAN
 • Arş. Gör. Sevim ERDEM
 • Arş. Gör. Fatma Zehra UĞURCAN
 • Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN
 • Arş. Gör. Hicran YÜCEL
 • Arş. Gör. Esengül SAĞLAM CAN

Kimler Başvurabilir?

ALAN İÇİ

Alan içi değerlendirmeleri yalnızca mezun olunan lisans programı üzerinden yapılmaktadır.  Alan içi kabul edilen Lisans Programları:

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

yacelik@yildiz.edu.tr

05324548013       

Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

zuolmez@gmail.com

05355466555