Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı: Yabancı Diller Eğitimi

Programın Amacı: Bu programın amacı, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi alanında bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, alanındaki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir

Programın Dili: İngilizce

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı: Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmanın aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir;

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış, sözlü/poster çalışması yapmış olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,

c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş bir projede yer alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması,

ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ING5100

İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Current Approaches in ELT

Program Zorunlu

3

 

Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

Quantitative and Qualitative Research Methods in Foreign Language Education

Program Zorunlu

3

 

İkinci Dil Edinimi

Second Language Acquisition

Program Zorunlu

3

 

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

ING5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ING5101

Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi

Teaching Language Skills

3

ING5103

İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme

Materials Evaluation and Development in ELT

3

ING5104

Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları

Linguistics for ELT

3

ING5105

Avrupa Dil Politikaları

European Language Policies

3

 

Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme

Development and Evaluation of Foreign Language Education Programs

3

ING5102

Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ICT in Language Teaching

3

 

İkinci Dil Ediniminde Psikodilbilim

Psycholinguistics in Second Language Acquisition

3

 

İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilim

Sociolinguistics in Second Language Acquisition

3

 

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Testing and Evaluation in ELT

3

 

Yabancı Dil Becerilerinin Öğretimi

Teaching Language Skills

3

 

İngiliz Dili Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Değerlendirme

Materials Evaluation and Development in ELT

3

 

Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim Kuramları

Linguistics for ELT

3

 

Akademik Kadro:

  • Doç. Dr. Suzan Kavanoz
  • Doç. Dr. H. Gülru Yüksel
  • Doç. Dr. Ahmet Başal
  • Dr. Öğr. Üyesi Semin Kazazoğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Burcu Varol

 

Kimler Başvurabilir?

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ALES (Sözel/ Eşit Ağırlık) puan türünde en az 65 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil şartı aranmaktadır. (YÖKDİL ve YDS (İngilizce) :85; TOEFL-IBT:102;  PTE: 81.)

ALAN İÇİ

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi lisans derecesine sahip adaylar

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Suzan Kavanoz

shatip@yildiz.edu.tr

0212 383 55 66