Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI 
Enstitü Müdürü
 
Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN 
Enstitü Müdür Yardımcısı
 
Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN 
Enstitü Müdür Yardımcısı
 
Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Sündüz KASAR
Batı Dilleri ve Edebiyat ıAnabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Murat DONDURAN 
İktisat Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Ayşegül BAYKAN
İnsan ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Salih DURER
İşletme Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Turan SAĞER
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Aynur KOÇAK
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ
Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
 
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı