Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI 

Enstitü Müdürü

 

Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Sündüz KASAR

Batı Dilleri ve Edebiyat ıAnabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Murat DONDURAN 

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Ayşegül BAYKAN

İnsan ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Salih DURER

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Turan SAĞER

Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Aynur KOÇAK

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Suzan KAVANOZ

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı