Sosyal Bilimler Kongresi

 

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

 

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi tam metin kitabı için lütfen tıklayınız.

 

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi özet metin kitabı için lütfen tıklayınız.

 

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi programı için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Kongremize katıldığınız için teşekkür ederiz, 2019 kongresi ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen zamanda bu sayfada duyurulacaktır. Bilgi e-postası almak için lütfen linkteki anketi doldurunuz.

 

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu

_____________________________________________________________________________________

 

 

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Bahri Şahin

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı

Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş

Prof. Dr. Turan Sağer

Doç. Dr. Mustafa Başaran

Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın

Arş. Gör. Banu Süer

Arş. Gör. Mahmut Köle

Arş. Gör. Yunus Savaş

Öğr. Gör. Işıl Dönümcü

 

Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Aerkin Arizi, The Minzu University, China

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Birsel Karakoç, Uppsala University, İsveç

Prof. Dr. Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Esin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Feride Gönel, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Francesco Scalera, University Of Bari “Aldo Moro”, Italy

Prof. Dr. Güler Aras, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin Taştan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. İlhan Özkeçeci, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jamaluddin Husain, Purdue University, USA

Prof. Dr. Kenan Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Sait Özervarlı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Melike Bildirici, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mumtaz Akhter, University of Punjab, Pakistan

Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat Demircioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat Donduran, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Niyazi Kahveci, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nevin Coşar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sait Öztürk, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Salih Durer  Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selim Aren, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suat Ungan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Timothy Rasinski, Kent State University, USA

Prof. Dr. Turan Sağer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yakup Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yonca Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zühal Ölmez, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Alparslan Okur, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ayrin Ersöz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Celile Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ceren Erdin Gündoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Elmira Adilbekova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Ercan Karakoç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Kerem Karaosmanoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. M. Abdullah Aslan, Erzincan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Remziye Ceylan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sertel Altun, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şahin Oruç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yahya Altınkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Kahraman, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Aksoy, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ozansoy Çadırcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Esendemir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 

Kongre Sekreteryası

Öğr. Gör. Işıl Dönümcü

Arş. Gör. Mahmut Köle

 

 

Kongre Hakkında

 

YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için teknik bilimlerle birlikte sosyal bilimlerin de üzerinde önemle durulması gerektiğine inanmaktayız. Bu maksatla siz değerli sosyal bilim insanlarının katılımına açık bilimsel ve hakemli bir kongre düzenlemekteyiz.

 

Kongrede kabul edilen alanlar şöyledir;

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Batı Dilleri ve Edebiyatları

- Eğitim Bilimleri

- Felsefe

- İktisat

- İşletme

- İnsan ve Toplum Bilimleri

- Sanat ve Tasarım

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

- Sosyoloji

- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

- Temel Eğitim

- Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

Özet Bildiri Gönderim Esasları

 

Kongre için özet bildiri gönderimi yapılacaktır. Bildirilerin 300-350 kelime arasında olacak şekilde hazırlanması ve 3-5 anahtar kelime içermesi gerekmektedir. Gönderilen bildirilerin akademik olarak özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış/sunulmamış ve yayımlanmak/sunulmak üzere başka bir dergiye ya da etkinliğe gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

Özet bildirilerde çalışmanın amacı, önemi, yöntem ve varsa bulgular verilmeli, bilimsel dil ve üslup gözetilmelidir.

 

Özeti kabul edilen ve kongrede sunumu yapılan bildirilerin Kongre Özet Bildiri Kitabı’nda basımı yapılacaktır.

 

Özet bildiri gönderimi için linkte yer alan şablonu doldurarak ytusbekongre@gmail.com adresine gönderiniz.

 

 

Tam Metin Bildiri Gönderim Esasları

Kongremize tam metin gönderimi zorunlu değildir.

Ancak özeti kabul edilen ve kongrede sunumu yapılan bildirilerin 17 Aralık 2018 tarihe kadar tam metin olarak gönderilmesi halinde, tekrar hakem değerlendirme sürecine tabi tutularak “Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı”nda basımı yapılacaktır.

 

Tam metin bildiri kitabının bu sene içinde yayımlanabilmesi için gönderilen bildirilerin şekil ve yazım kuralları açısından sorunsuz olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu tam metin yazım kurallarına uygun olmayan ve WORD şablonu kullanılmayan tam metin bildirileri reddetme hakkına sahiptir. 

 

Tam metin yazım kuralları için lütfen tıklayınız.

 

Tam metin şablonu için lütfen tıklayınız.

 

ÖNEMLİ NOT: Tam metin gönderim süresi olan 17 Aralık 2018 tarihi, kongre tam metin kitabının bu sene içinde yayımlanabilmesi için hiç bir şekilde ileriye alınmayacaktır. Katılımcılarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak tam metinleri bu süreye kadar göndermeleri rica olunur.

 

 

 

Kongre Ücreti

Kongreye katılım ücreti bildiri başına 100 TL’dir. Ücret gönderimi için son tarih 16 Kasım 2018’dir. Ücret yatırıldıktan sonra havale/EFT dekontunun “ytusbekongre@gmail.com” adresine açıklama ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Havale/EFT dekontunun gönderilmemesi halinde yaşanacak aksaklıklardan Kongremiz sorumlu olmayacaktır.

 

Kongre ücretleri üniversitemizin derneği olan “YILDIZ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ” hesabına gönderilecektir. Havale/EFT açıklamasına “Sorumlu Yazar – Bildiri No - 5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi için” ifadeleri yazılmalıdır. Sorumlu yazar ve bildiri no kısımlarını dikkatli doldurmanız süreçlerin aksamaması için çok önemlidir. Lütfen bu kısımları dikkatli doldurunuz. Havale/EFT açıklamasındaki eksikliklerden kaynaklanacak aksaklıklardan Kongremiz sorumlu olmayacaktır.

 

Hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Banka: Türkiye İş Bankası

Hesap Adı: YILDIZ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

Hesap IBAN No: TR950006400000111993208037

Gönderi Açıklaması: Sorumlu Yazar - Bildiri No - 5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi için

 

 

Bildiri nosu bu sayfanın en üstünde bulunan kabul edilen bildiriler listesinde yer almaktadır. 

 

Dinleyici olarak katılacakların ücret ödemeleri gerekmemektedir. 

 

 

Önemli Bilgiler

 

Kongrede sunumlar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılabilecektir. Sunumlar en fazla 15dk olmalıdır.

 

Kongre ücreti 16 Kasım 2018’e kadar gönderilmeyen çalışmalar kongre programına dahil edilemeyecektir.

 

Sunumu yapılmayan bildirilerin ücret gönderimi yapılsa dahi sertifikaları verilmeyecektir. Sertifikalar ve özet kitapçığı sunumun akabinde verilecektir.

 

Kongre programı 23 Kasım 2018 tarihinde Kongre sitesinde yayımlanacak ve katılımcılara eposta ile bildirilecektir. 

 

Kongre Düzenleme Kurulu gönderilen bildirileri şekil ve içerik açısından ön değerlendirmeye tabi tutar. Kongre Düzenleme Kurulu’nun bildirileri doğrudan kabul ve reddetme hakkı bulunmaktadır. Ön değerlendirme aşamasında uygun görülen bildiriler değerlendirmek üzere hakemlere gönderilir.

 

 

Kongre iletişim bilgileri

e-posta: ytusbekongre@gmail.com

Adres: Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A Blok A-2016 Esenler/İSTANBUL

 

 

 

 

Kongre Arşivi

 

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

 

III. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

 

II. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

 

I. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi